09.09.2007.

moral

dobih mailom tekst koji jeste povelik, ali ipak isplati se odbvojiti malo dragocjenog vremena da se procita. da nije tako ne bih ga ni postavio ovdje, ha ja :)

Muslimani u Evropi  (s.191-196) - Mustafa Busuladžić


Ispitujući uzroke raspadanja država i civilizacija koje su se pojavile kroz ljudsku povijest, francuski mislilac Le Bon je ustvrdio temeljni zakon: da je bitni čimbenik njihovog pada bila promjena društvenog ustrojstva. Drugim riječima, opadanje čudorednih vrednota povlačilo je za sobom duhovnu i fizičku propast čitavih naroda i pojedinih ljudskih zajednica.

 Zato je svaka kultura bez obzira u kojem se vremenu razvijala imala onoliko vrijednosti ukoliko je štitila i znala očuvati fizičko zdravlje i duhovnu samobitnost, životne snage i njezinih nosioca i graditelja. U protivnom ona ja zapadala u krizu iza koje je redovno nastupala smrt kulture i njezinih nosilaca.

Današnja kultura Zapada - kako su to potvrdili mnogi odabrani duhovi i mislioci njegovi - izgubivši moralnu podlogu u svom unutrašnjem biću nosi znake toga oboljenja, čije su se posljedice bjelodano odrazile u cjelokupnom iživljavanju modernog čovjeka, pretežno euro-američkog. Te se posljedice naročito zapažaju u razaranju ne samo duhovnih vrednota nego i tjelesnog zdravlja suvremenog čovjeka. Praktični materijalizam našeg vremena razgolićio se u svoj svojoj strahoti u životu ljudi. Između mnogobrojnih pokvarnenosti koje je donijela raspojasna civilizacija lišena svih čudoredno-seksualna raskalašenost, koja je zadobila oblike prave bestijalnosti.

U težnji da se oslobodi moralnih zakona, koji su ucijepljeni u ljudsku narav i  čovjekovu savjest, čovjek gubi ono što ga čini čovjekom. U modernim vremenima, a naročito u posljeratnom kaosu oblikovao se čovjek-životinja, koji se mjesto Bogu klanja kultu materije, novca i tijela. Danas se može govoriti ne samo o duševnoj bijedi nego i o tjelesnoj golotinji. Freudova teorija o panseksualizmu dostojna jedne materijalističke civilizacije danas je dobila svoje praktično znamenovanje koje se očituje u bestidnosti, služenju tijela, udovoljavanju strastima te seksualnoj raskalašenosti i razuzdanosti koja više odgovara životinjama nego bićima koja se zovu ljudi. Postane li čovjek rob svojih nagona i strasti, gori je od životinje, jer preostali razum tada upregne u službu životinjsku. Razbuktavanje strasti i razvijanju erotskih nagona kod čovjeka danas služe slikokaz, razne predstave, znatan dio lijepe književnosti i žitav niz romana koji obrađuju gangsterske podvige i ljubavne pustolovine. Koliko se god govorilo i pisalo u obranu kazališta i likovne umjetnosti, oni ipak izravno ili neizravno služe naznačenoj svrsi.Savezno s tim od zanimljivosti je istaknuti da se i najveći dio snažnijih drama koje duboko zadiru u psihološko-društvenu problematiku čovjekovu nije mogao osloboditi ljubavnih motiva. Zato se dramska umjetnost nikada nije razvila u krugu islamskog kulturnog stvaranja, dok likovnu umjetnost islam nikada nije njegovao bojeći se kulta likova i tjelesne golotinje. Gubeći osjećaj stida, a time i ljudskog dostojanstva, muškarac i žena postaju žrtva raznih tjelesnih poroka. Bez stida nema ni poštenja, čovjek se oslobađa svih moralnih obaveza. " Ako izgubiš stid, radi šta hoćeš" - veli Muhammed, a.s.

Kult golotinje iz dana u dan raste. Potpuna sloboda u odijevanju žene, moderni plesovi nedostojni ozbiljnosti, mješovite plaže, čak i nudističke, upadljiva kozmetika, polunage žene s prozirnim odijelom, vanjska uglađenost na račun duha, sve su to dokazi spolne raskalašenosti i moralne podivljalosti naših abnormalnih vremena.

Čudoredno-seksualna raspojasnost žene grozno se osvećuje društvu. Temelj društva je porodica. Porodica koja se temelji na braku i biološka nužda. Temelj porodice je žena - majka. Materinstvo je suština ženina bića. Po tome je žena nositeljka životnog kontinuiteta. Materinstvo je najuzvišeniji i prirodni poziv ženin, njezina glavna uloga na zemlji. Na području materinstva žena je superiorna (ima veću vlast) nad muškarcem. Čim se žena udalji od prirodnog poziva majke, razara se temeljna ćelija društva, a potom i države. Posljedica toga su blud, priljepćive bolesti, pobačaji, čedomorstvo, nerađanje i odvratnost prema ženidbi, što rastače životne snage društva i ubrzava njegovu smrt. Neke povijesne činjenice govore.

U staroj Ateni u prvo doba porodični je život bio nadasve čuvan. Žena je čuvala kuću i posvetila se odgoju djece. Istina, ona je u Ateni bila u upadljivo podređenom položaju naspram mužu. Ali zakoni i društveni sud čuvali su čistoću porodice. Po Solonovim zakonima Atenjanin je ima pravo ubiti zavodnika svoje žene. U tom slučaju muž je morao otjerati ženu kako ne bi izgubio građansko pravo. Stega u atenskom uzgajanju bila je vrlo oštra. Već u doba Alkibijada, kada je stega u porodičnom životu popustila, žena je pod utjecajem nagomilanog bogatstva počela napuštati kuću, odavati se bludu i gajiti odvratnost prema rađanju. Atena je počela slabiti poput istrošenog organizma.

 Čvrstina rimske države u prvom razdoblju svoje povijesti počivala je na čvrstini i čistoći rimske porodice. Žena je vodila brigu o kućanstvu odgajajući porod i tako vršila prirodnu ulogu majke i odgajateljice. Muž je bio pater familias, imao je vrhovnu vlast. Raskidanje brakova je bila rijetkost. Mogao se raskinuti u slučaju nevjere. Majke su same dojile svoju djecu. Rimski je mladić odgojem trebao postati skroman i stidljiv, a usto posjedovati istrajnost, muževnu ozbiljnost i čestitost (honestas). Pred kraj republike porodični život je uzdrman u svojim temeljima. Žena je sve više zanemarivala svoj Bogom dati poziv majke i podavala se raskoši i tjelesnom uživanju, koje je zahvatilo sve slojeve rimskog društva, nakon neprirodnog porasta bogatstva zadobivenog otimačinom i iseljavanjem stanovništva čitavih pokrajina. Majke više nisu dojile niti odgajale djecu, nego su je radije prepuštale robovima i služinčadi. U razdoblju kada je u Rimu skovana rečenica: "Panem et circenses" (kruha i zabave) žena je plivala u raskoši tjelesnim uživanjima. Misaone glave Rimske imperije kao Ciceron i senato i filozof Katon upozoravale su na potrese i opasnosti koje će se roditi iz takvoga stanja raspuštenosti. Jednom je prilikom Katon u senatu, kada su neki članovi ustali protiv zakona koji je ograničavao ženama slobodu gizdanja i raskoši, upozorio Rimljane da će ženine slobostine platiti gubitkom veličine i države. Tako je i bilo. Pokvarenost žena bila je nečuvena. Visoki činovnici i dvorske gospođe kupali su se zajednički nagi. Odvratnost prema ženidbi uzimala je maha. Vlasti su u doba Cezara davale nagrade za ženidbu, naročito ženama koje su imale mnogo djece. Žene ispod 45 godina koje nisu imale djece nisu se smjele kititi dragim kamenjem. Nezakoniti brakovi su bili na dnevnom redu. Da bi zlu stao na kraj, car August je izdao zakon po kome neženje mogu naslijediti samo srodnike svoje. Tada Rimljanke - piše jedan povjesničar - nisu brojile svoje godine po konzulima, nego po muškarcima s kojima su živjele. Nerađanje je bilo uzelo toliko maha da se osjetilo smanjivanje stanovništva. Baveći se više drugim poslovima i besposlicama nego majčinstvom, Rimljanka je razorila obitelj. Propadanjem obitelji raspala se i rimska država.

 Raskalašenost žene u Europi, naročito u Francuskoj, gdje je žena svojim pretjeranim zahtjevima za potpuno izjednačenje u pravima s muškarcem, počela napuštati kuću i zanemarivati odgoj čovjeka, dovela je do propadanja obiteljskog života i opadanja nataliteta (rađanja) u mnogim europskim zemljama. Pretjerana i neprirodna emancipacija francuske žene, koja je zanemarila poziv majke i odgojiteljice, opadanje stanovništva, biološko umiranje Francuske i na koncu njezin vojnički i politički poraz stoje u uskoj uzročnoj vezi. Mi se svi sjećamo proglasa koji je uputio francuskom narodu današnji (tekst je napisan u to doba) glavar države maršal Petain, koji je nižući uzroke poraza između istalog rekao: "Malo djece."
Borba protiv nerađanja postala je dio političko-socijalnog programa Njemačke i Italije. Da bi zaštitio do pune mjere čistoću žene, Kur'an je ženi propisao pristojno odijevanje i pokrivanje koje ni u kom slučaju ne smije izazvati muškarca. U poglavlju "En-Nur" Kur'an propisuje:

"Reci "Muhammede) muslimankama neka obore svoje poglede i neka čuvaju čast i poštenje svoje, neka ne pokazuju od svojih ukrasa osim onih vanjskih, neka stave pokrivace preko glave i po prsima. Neka ne pokazuju svoje ukrase osim svojim muževima, očevima, svekrvama, sinovima, pastorcima, braci, braticima, sestricima, ženama, robovima i robinjama, siromasnim starcima koji nemaju strasti za ženama i nedorasloj djeci."

Mnoge ustanove islamskog ženidbenog, porodičnog i nasljednog prava, navode pokrivanje kao strogo islamski propis, stoljećima su štitili muslimansku ženu. Muslimanka koja ne pazi na svoje odijevanje, koja se polunaga miješa sa muškarcima na plaži, koja pleše i koja ne pazi na svoje dostojanstvo raskinula je s islamskim moralom i ne spada u životni okvir Kur'ana. Muslimansko kazneno pravo propisuje posebne tjelesne kazne osobama koje se ogriješe o svoju spolnu čistoću. Za neženjenog bludnika i neudatu bludnicu propisana je kazna bičevanjem sa sto udaraca (haddid-zina). Za ženjenog preljubnika i udavanu bludnicu Kur'an je propisao smrt kamenovanjem (redžm).

Propadanju islamskih srednjovjekovnih država, naročito onih u Španjolskoj, znatno je doprinijela moralna raskalašenost muškaraca i žena, osobito u višim društvenim krugovima, koji su odlučivali sudbinom zemlje. Najnovijim iskopavanjima ostataka muslimanskih građevinskih spomenika u Španjolskoj utvrđeno je da su se po zidovima poznijih dvoraca pronašli tragovi slika koji prikazuju polunage muškarce i žene.

Muslimanska žena u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i svim europskom djelovima Otomanskog carstva za vrijeme petovjekovnog života u duhovnom i kulturnom krugu islama održala se na dostojnoj moralnoj visini, čuvajući sve osobine značaja i ljudskog ponosa. Na nas izravni dodir sa Zapadom i zapleteni društveni život koji je donio opće osiromašenje muslimana donio je promjene u tom pogledu. Sklop novonastalog društvenog života koji je nosio sve odlike glavničarskog sustava prisilio je muslimanku da napušta kuću i ide u tvornicu i na rad, zarađivati kruh svakidašnji. Naša obitelj sa svim patrijarhalnim znamenovanjima mijenjala je svoj izgled. Muslimanka se počela odavati prostituciji. Zaredala su brakolomstva, pobačaj, čedomorstva i poroci koji nužno proističu otud. Ovome nisu isključivo krivi slabi gospodarski uvjeti života našeg posljeratnog čovjeka, nego i drugi momenti. Mi ćemo ih odmah navesti. Val opće seksualne pokvarenosti i tijelesne golotinje, nošen mahnitanjima feminističkog pokreta koji se razmahao u europskim zemljama težeći da umjetno premosti nikad nepremostive duboke psihičke i tjelesne razlike u biću muškaraca i žene, zahvatio je djelomično muslimanku, koja je sve više zanemarujući poziv majke postala rob drugarica u Europi. Stoga je naša obitelj kako u gradu tako i na selu u cijelosti ugrožena. Sada tek može prosuditi koliko su bila kratkovidna, ali istodobno za nas pogibeljna poslijeratna mahnitanja romantičarskog modernizma naših mahom poluinteligenata sa svim osobinama osrednjosti, koji su uprezali sve svoje snage da muslimanku emancipiraju i izjednače sa Europejkom, da je uvedu u vrtlog savremenog života, kako bi sudjelovala u izgradnji društva. Nije potrebno naročito isticati koliko su bili plitki pokušaji da se muslimanska problematika može rješavati samo otkrivanjem. Da ironija bude veća, dok se misaoni Zapad odricao mnogih svojih tekovina i poroka, mi smo ih u životu dosljedno primjenjivali i bezumljem histerika branili. Iako su ti pokušaji poslijeratnog romantičarskog modernizma, davno likvidiranog bar u ozbiljnim krugovima misaonih Europejaca, izgledali obična djetinjarija, oni su ipak djelomično uspjeli kod nas. Ali samo s jednom napomenom: što smo taj eksperimenat emancipacije muslimanke skupo platili. Muslimanka se stvarno počela emancipirati (oslobađati) od vjersko-čudorednih propisa islama. Treba se samo sjetiti one predratne razuzdanosti, čudoredne podivljalosti i raspojasanosti koju su nažalost podupirala muslimanska društva putem teferiča, mješovitih sijela, alđunskih i đurđevdanskih priredaba, pokrajinskih i sarajevskih kazališnih predstava, kojom prilikom bi nakon svršenih komada nastalo orgijanje do zore uz čašu i ples. Tom bi se prigodom odigravali prizori koji su odavali ne razumne ljude, nego bunilo i delirijum histerika i pobjesnjelih stvorova.

 Moralni pad naše muslimanke, opadanje prirodnog porasta muslimanskog stanovništva, tjelesna golotinja, udaljavanje naše žene od poziva majke grozno nam se osvetilo u teškim časovima sadašnjice. U trenucima najveće ugroženosti, kada je trabalo pokazati najviše kvalitaliteta i otporne snage, mi smo podbacili. Nije potrebno iznositi razloge naše slabosti. Oni su svima jasni.

Mi smo malobrojna zajednica koja živi na razbojištu povijesnih antagonizama. Naša teška sadašnjost, a još više budućnost, od nas neumitno traže da sve stvari postavimo na svoje mjesto i da se ne zavaravamo zabludama.

Muslimanka, žena neka se povrati svom prirodnom pozivu majke i odgajateljice. Naše održanje zavisit će i od čvrstine i čistoće našeg porodičnog života. Nama, kao i svima narodima, uvijek je više potrebno: žena, majki koje će odgajati čovjeka nego liječnica i učiteljica.

Nakon teških i skupo plaćenih iskustava prošlosti ne smijemo uspavljivati trabunjanjima moderne žene koja zahtijeva ista prava kao i muškarac, zaboravljajući duboke duševne razlike koje je djele od muškaraca.

Prije više godina Le Bon je pisao: "Ako moderna žena uspije u tim pravima, učinit će napokon Europljanina nomadom bez ognjišta i obitelji."
A mi to ne želimo!

NARODNE UZRECICE I MUDROSTI

OSTALO
- 42
- 505
- ...a dala bi sve
- ...nije paradajz
- aktuelni misteriji covjecanstva
- alternativna historija bosne
- ao nono bjela
- apel
- bajramske sms cestitke
- bez secera
- blue je plavo
- bo te
- boja fudbala
- boomerang
- bruno x
- chello
- cheyf
- citljiv i razumljiv post (valjda)
- cokolada
- cosmosoeitan
- crni avion
- cry, cry baby
- daljinskim po glavi
- dnevnik neke vozacice
- dohakavanje
- dragon ballz
- dva traktora
- eskimi
- eskimi II
- eskimi III
- eurovizija 2006. prvi dio
- eurovizija 2006. drugi dio
- filmske karte za igranje
- fire broadcast
- fudbalska groznica
- gichi gichi yayayayaaaa
- glupa predvidjanja
- glupa predvidjanja II
- godisnjica
- gras
- grozdjani sok
- hepi brzdej
- hladnoca dupeta
- homo erectus
- hop cup poskocicu
- horoskop 1
- horoskop 2
- ic maj jut
- ides, dakle kreces se
- igla i zraka
- ima`l zime marinko
- insan-hajvan
- ja sam oduvjek spavao s tvojim imenom na usnama
- jedan aktuelan
- kad se mora, mora se
- kako se pravi hit
- kako zaraditi pare u bih
- kalendar
- kamikaze
- kreda
- kreda II
- krugovi u zitu
- kokoska i jaje
- komentari I
- kometa1
- kometa 2
- kometa 3
- lemon
- lijek za oholost
- lokacija ljubavi
- lokacija ljubavi part II
- lokacija piramide sunca
- lucky je malo nervozan
- mcskoti
- mej fors bi vid as
- memorija moga sjecanja
- mengelizam i renesansa
- milkos
- misterija broja 12
- mix
- moderna vremena
- moj broj
- moonwalker
- moral
- mudrost pornica
- muha part 1
- muha part 2
- ne gazi travu!
- neka ljubav vlada
- non stop
- novi pristup
- on their ashes, he had rise
- peskir - nije u pitanju tipa muskarca
- piramida visoko d.d.
- piramida visoko - bosanska piramida
- pitanje
- podjeti me sto to bjese ljubav...
- pokazi mi gdje dunav ljubi nebo
- porjeklo pameti tablete
- potencijalna rjesenja "avionske krize"
- prava diskriminacija
- priznanje patoloskog lazova
- raskidi
- sahrana cigana
- samo sklopi okice
- savjet za postupanje kruznim mailovima
- shishmishi part 1
- shishmishi part 2
- shishmishi part 3
- skidanje koprene s ociju
- slon vs.mis
- spaceman
- sretna nova
- stenkju
- stonehedge, misterija je rijesena!
- suncane naocale
- susreo sam vanzemaljca
- svjetsko prvenstvo u fudbalu - zakljucak
- tokiYo hotel
- tri dana kulture: dan jedan
- tri dana kulture: dan dva
- tri dana kulture: dan tri
- troja
- turbo folk
- udri bruce lee
- umjetnicko klizanje
- uticaj maskare na zenska usta
- vidi, vidi, zec se divi
- volim, dakle patetican sam
- vruci kaj in memoriam
- zasto ne volem francusku
- zdravo ludilo
- zenske opsesije 1: sovinisticka varijanta
- zenske opsesije 2: papucharska varijanta
- zimske cipele

LINKOVI U MENE MI DRUGIJEH BLOGOVA
humanost
best of blogger.ba

INSPAJRD BAJ MI?!?!

Eto ti priča ;)
Samo veselo
Visoka škola marifetluka

MUDROVANJE:

- 7:0
- animozitet spram slova h
- banalizacija
- bh premijer liga
- cigarete
- detalji
- dubina
- elokvencija
- emocije
- folk
- forma
- globalno selo
- glup
- glupost
- glupost vs.iskrenost
- greske
- izgled
- japanski bez muke
- jazz
- jedna duboka!
- jutarnji moto
- kao da idemo na zapad
- kritika
- lino
- logika
- ljepota
- melodrama
- milo
- mudrost
- muskarci
- muza
- nek sam rek´o
- nepravilna upotreba shablona
- nepravilna upotreba shablona 2
- nepravilna upotreba shablona 3
- nezavisnost
- novac
- okretanje zemlje
- opravdanje
- pain
- paradoks
- poklon
- pomodorino
- posao
- prava stvar
- procjena
- propalo mudrovanje
- rijeci
- romantique
- sankcije
- svremena klasicna muzika
- shegally
- shiny, happy people
- slusanje
- spavanje
- sreca
- super milijunas
- supljak
- suvozac
- tigar
- tolerancija
- topli obrok
- tose blogovi
- uvlakac
- veza
- VSS
- za rahatluk
- zene
- zene 2
- zivotinje

MOJA ISPOVJEST:

- objasnjenje
- pocetak
- u zdravom tijelu zdrav duh
- stagnacija
- uzas je moja furka
- pocetak rata
- ostatak rata
- vatrogasac
- cartoon network
- carina
- go west
- italija
- ciao bella
- zamalo zvijezda
- nije zlato sve sto sija
- autostop
- resistance is futile
- tajra
- el diablo
- andža
- nastavak kanskih dozivljaja
- zima zima e pa sta je
- grenland
- oh kanada
- fata
- novi cilj
- bosanska odiseja u svemiru
- to ti ...
- krvavi sport
- jedan korak do konacne pobjede
- veliko finale
- meksiko
- lijepi pokvareni kapitalizam
- brazil 2x
- treca sreca
- ... is give meet a chance...
- kengurko drug je moj
- japan
- chajna
- kama trasu
- bombastik
- mother russia
- tratincica
- ramiz
- kraj

STA DJECA ZNAJU O ZAVICAJU

STIHOVI
- a sta da radim
- bobane
- cijelo selo smrce bijelo
- crna ruza
- crno i zlatno
- cokolada
- draga ne budi peder
- emina
- fa fa fa
- feeling
- gornju tuzlu opasala guja
- hej haj brigade
- il' me ženi, il' tamburu kupi
- istina je da te lazem
- ja posadih, a mala izvadi...
- ja sam na te naviko
- jer kad ostaris
- ko te ima taj te nema
- koka kola, Malboro, Suzuki, diskoteke...
- koliko je na livadi sena...
- kopriva
- lijepi li su mostarski ducani
- ljubav nije paradajz
- međ` muškijeh noga...
- moj zivote dal' si ziv
- moja mala nosi suknju mini...
- moja stikla
- mojoj majcici
- motori
- na drugoj strani neba
- napile se ulice
- ne dam kamen
- nek padaju cuskije
- nemoj da places na mom kucnom pragu...
- nisam mislio na to
- oj djevojko, djidjo moja
- pesma o jednom petlu
- poeziju ce svi pisati
- pozn'o bih te medj' hiljadu zena
- pred kapidzikom
- pronas`o sam caku
- prsten
- puteru, puteru
- rusija
- ruzmarin
- sejla
- sinoc mi se pofalila zora...
- sitnije, cile sitnije
- sjecas li se hanuma
- sjedila sam za masinom...
- slatka mala
- smrt majke jugovica
- srebrni
- srusio sam stan
- sudbina me na put salje
- superman
- sve je postalo pepeo i dim
- ti mene ne volis
- trezan
- trosi me ove noci
- tvoje lice se promijenilo
- volim te budalo mala
- vracam se majci u bosnu (beogradjanka)
- za sve su kriva djetinjstva naša
- zena sirena
- zidareva ljubav
- zivotinjo mikroskopska

POEZIJA I PROZA...

- autostoperski vodic kroz galaksiju
- da se ne zaboravi
- duel
- fatalni spas
- fuga
- griz
- ironija sudbine
- jedan kratak
- jedan u trendu
- klikachuu
- kruzni blog post
- mud_swinger style - umjece tesanja
- patetika, ali jbg.
- pjevajmo do zore
- preseravanje
- putopis iz libije 1930.godine
- racunajte na naske
- remix
- romantika na koljenima
- sakiba
- tri price
- vrijeme danas

SLIKE

- 03.05.2008.
- Aiša - 20.05.2009.
- ashabul kehf
- damask
- demode
- giant head
- konja
- marketinski rat
- mehmet
- mekka
- Mesdzidul Haram
- misli zeleno
- nargila
- nargila 2
- naturalizacija po kinezima
- neka ljubav vlada
- ovako to rade strucnjaci
- Poslanikova dzamija
- salahudin ejjubi
- umjetnicka fotografija I
- umjetnicka fotografija II
- vojnik srece


QUESTIONS & LYRICS

I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXIV; XXXV; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXIX; XL; XLI; XLII; XLIII; XLIV; XLV; XLVI; XLVII; XLVIII; XLIX; L; LI; LII; LIII; LIV; LV; LVI; LVII; LVIII; LIX; LX; LXI; LXII; LXIII;
LXIV; LXV; LXVI; LXVII; LXVIII

LINKOVI

BHmobile
Blizzard
CD covers
Imageshack
Imeem
Mapa Sarajeva
Mytempdir
Online prevoditelj
Review serija
Rottentomatoes
Starcraft 2
Statcounter
Telefonski imenik
Tekstovi domacih pjesama
The forum
Travian - online browser game
Urneci
Wallpapers
Wikipedia
Youtube
Zakoni

OGUGLASHE NA:

- nevesinjski pornici
- vjesticarenje
- djevojke+herke
- fizicka privlacnost
- govno
- divi dio seks
- ispovjest kriminalca
- bijeli bubreg
- sta je to rektum
- sta znaci latinska rijec beri beri
- seks poze
- dupeta
- guljenje zeca
- nevesinjska severina
- fenjer,zaprezna kola i stare stvari
- stari erotski filmi
- poze u sexu
- pornici beogradjanka
- kasljanje kod macaka
- pornici zena sa konjima
- konj ne jede
- pornici od baba
- kupovina koza
- svrab
- kenjare
- film hasan ludi seksi
- ovisnici o govnima
- erotsko dojenje
- vrste vanzemaljaca
- pornici sa zivotinjama za skidanje
- koka kola u dupetu
- teleca glava u testu
- tigar zec slaganje
- spric mi zo
- pornici za djecu
- slike zena u stramplama

KONTAKT GEMAJL

esad80(LUDO ET)gmail.com

BROJAČ POSJETA
1112648